The perfect athlete GSP

"George s:t Pierre must be the best athlete, fighter, wrestler, grappler and with the best skills in a octagon ever has seen. More scary is that he is apologizing to his fans that he is not good enough, and is giving his word to every one that he will be better for the next fight."UFC GSP
GSP (George S:t Pierre) har gång på gång domminerat sina motståndare i UFC, och han har sin perfekta atletiska kropp att tacka detta för.Veckans workout music video

Inna - Hot (True Love Video Edit)

music

Visar vågen rätt

På schemat stod det brottning på pancrase idag, men då jag känt mig väldigt svag den här veckan, bytte jag ut det mot ett ben + chins + mage pass på sats istället.
Benen kändes helt ok, chins övningarna gick bättre än förväntat, och mage var inga problem.
Jag har precis avklarat 10 veckor diet, och det har känts riktigt bra tills idag. Nu är det bara 3 veckor
kvar till tävlingen och jag har bara 2 kg kvar att tappa. För att vara på den säkra sida kommer jag att droppa ytterligare 100-200 kcal/dag och lägga till lätt cardio 3-4 ggr/v fram till tävlingen.
Vore juh trist om jag kommer till invägningen och väger över 88.0 kg den 18 april.
bra vikt
Visar vågen rätt?

Ät mindre lev längre

En kalorisnål diet tycks kunna ge ett både längre och friskare liv. 
Även den mentala förmågan bibehålls bättre när man åldras om kaloriintaget reduceras. 
Slutsatserna dras efter en 20 år lång studie på apor.


Studien, som påbörjades 1989 och nu publiceras i tidskriften Science, har utförts av forskare i USA under ledning av biologen Ricki Colman vid University of Wisconsin.
Deras studieobjekt har varit en grupp på totalt 76 rhesusmakaker. Samtliga djur var mellan 7 och 14 år gamla när de enrollerades.


Genväg mot graven

Hälften av makakerna har fått stoppa i sig precis så mycket mat som de önskat. Den andra hälften har fått en lika näringsrik diet, men med 30 procent färre kalorier.
Resultaten är anmärkningsvärda. Ett högt kaloriintag tycks vara detsamma som en genväg mot graven. Av de 38 apor som haft fri tillgång till mat har 14 stycken, eller 37 procent, dött av åldersrelaterade orsaker. I gruppen med kalorisnål diet har däremot bara fem av aporna, 13 procent, fallit ifrån på grund av hög ålder.


Bevarad ungdom

Skillnaderna är med andra ord mycket stora. Och de inskränker sig inte enbart till livslängden. Aporna med den snåla dieten ser helt klart ungdomligare ut än artfränderna som frossat i sig mat. Deras ansikten förefaller yngre, deras ögon har en klarare lyster, och deras kroppshållning är spänstigare.
Detta framgår ännu tydligare vid en granskning av djurens journaler. Åldersrelaterade åkommor som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, samt hjärnförtvining drabbar friätarna betydligt tidigare i livet, jämfört med snålätarna som är både friskare och mentalt piggare på ålderns höst.

Sporternas popularitet i Sverige

Statistik

Nedan följer lite statistik från RF i siffror (Riksidrottsförbundet) som kan vara en bra vägledning till sporternas storlek och popularitet när hela sport Sverige räknas.

Utövare och medlemmar

Idrotter med flest antal utövare (2008)
Rankning  ↓Sport/Idrott ↓Antal (Ca)  ↓
1 Fotboll 606 000
2 Gymnastik 310 000
3 Golf 273 000

 

 

Idrotter med flest antal medlemmar (2008)
Rankning  ↓Sport/Idrott ↓Antal (Ca)  ↓
1 Fotboll 1 000 000
2 Golf 590 000
3 Friidrott 420 000

 

Tävlings- och träningsaktiviteter


Med tävling avses medverkan i någon form av organiserat seriesystem eller arrangerad individuell tävling fördelat på män och kvinnor.


Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år MÄN (2008)
Rankning  ↓Sport/Idrott ↓Antal (Ca)  ↓%  ↓
1 Fotboll 428 000 12
2 Innebandy 199 000 6
3 Golf 186 000 5
4 Ishockey 168 000 5
5 Skytte 165 000 5
6 Friidrott 199 000 4
7 Kampsport 113 000 3
8 Motorcykelsport 107 000 3
9 Handboll 97 000 3
10 Bilsport 87 000 2

Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år KVINNOR (2008)
Rankning  ↓Sport/Idrott ↓Antal (Ca)  ↓%  ↓
1 Gymnastik 237 000 7
2 Fotboll 178 000 5
3 Ridsport 160 000 4
4 Friidrott 111 000 3
5 Handboll 87 000 2
6 Golf 87 000 2
7 Innebandy 69 000 2
8 Kampsport 69 000 2
9 Simning 58 000 2
10 Boxning 51 000 1

Sporter och åskådaren

Åskådare i åldern 7–70 år som besökt idrottsaktiviteten några gånger per år (2008) rangordnas enligt SCB på detta vis där fotbollen och ishockey är störst med ca 1 300 000- 1 800 000 åskådare. Bilsport, innebandy, handboll, ridsport och friidrott ca 500 000 åskådare. Övriga ligger i en fallande skalla från 300 000 till 200 000 för golf.

  1. Fotboll
  2. Ishockey
  3. Bilsport
  4. Innebandy
  5. Handboll
  6. Ridsport
  7. Friidrott
  8. Bandy
  9. Motorcykelsport
  10. Golf

Vad är lycka

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag. Under de senaste decennierna har ett forskningsfält växt fram, lyckoforskning, som undersöker vad som skapar lycka i människors liv.

Den svenske lyckoforskaren Bengt Brülde utforskar i sin bok "Lyckans och Lidandets Etik" (2009) olika innebörder av lyckobegreppet: Renodlade affektiva teorier om lycka identifierar lycka med en eller flera positiva affekter (känslotillstånd), exempelvis känslor som sinnesro, glädje, njutning, välbehag, etc. Lycka kan också definieras som "positiv affektbalans över tid". Men det finns också kognitiva teorierom lycka, samt hybridteorier som definierar lycka som en kombination av affekter och kognitioner.

En person som befinner sig i negativ affektbalans - till exempel en man som nyligen fått veta att hans älskade katt har blivit överkörd av en bil och dödad - kan ändå sägas vara lycklig om hans egen värdering av det egna livet är positiv. Om han anser att det egna livet är meningsfullt och innehåller saker han värdesätter, exempelvis nära relationer och arbetsglädje, så är han "lycklig" även om han befinner sig i negativ affektbalans. En renodlad kognitiv teori om lycka identifierar lycka endast med dessa tankar om det egna livets värdefullhet, meningsfullhet, etc. En hybridteori om lycka försöker dock inkludera både affekter och kognitioner. Vi kan tänka oss att mannen i exemplet ovan får veta att hans katt inte har blivit överkörd, utan har blivit upphittad och snart ska återlämnas till honom - det där som blivit överkört var bara en sork. Det vore underligt att mena att mannen var LIKA LYCKLIG både när han trodde att katten var död och sörjde den, som när han får veta att den lever. I vilken proportion lycka ska anses ha med positiv affektbalans respektive med positiv värdering av det egna livet att göra, är en öppen fråga.


Vad är muskler?

Muskel (av latinets musculus, som betyder liten mus) eller muskelvävnad är kroppsvävnad som är uppbyggd av muskelceller och har förmåga till sammandragning (kontraktion) via en invecklad biokemisk process som bland annat involverar myosin, tropomyosin samt aktinfilament. Musklerna tillhör organ systemet muskelapparaten och ser till att kroppen får rörelseförmåga.


Varje muskel innehåller ett stort antal muskelfibrer

 

Runt om dessa finns det ett bindvävslager (muskel-fascia). Detta har till uppgift att bilda ett

glidlager mot andra muskler och ge muskeln dess form. Varje muskelbunt innehåller ett visst

antal muskelceller (myon).

 

Dessa kallas även muskelfibrer. En muskelcell är uppbyggd av mindre komponenter:

muskelfibriller.

 

Muskelfibriller ligger vid sidan om varandra och är tvärrandiga i normalt mikroskop.

Detta beror på att fibrillerna är uppbyggda av mindre komponenter, myofilament,

som i sin tur består av två typer: aktin och myosin filament.

 

När muskeln förkortas (kontraheras) dras aktinet in mellan myosinet.

Detta får till följd att fibrillerna förkortas samt förtjockas, vilket i sin tur leder till att de

elastiska trådarna runt muskelcellen och bindvävslagret (som omger muskeln och har

sin förlängning ut i muskelns sena) ger upphov till en kraft som påverkar muskelns fäste

och ursprung, så att rörelser uppstår i skelettet.

 

Muskler


Densitet och verkningsgrad

Musklers densitet är 1.06 kg/liter vilket kan jämföras med fettvävnadens densitet 0.9196 kg/liter och vatten som har densiteten 0.998 kg/liter (tidigare var definitionen på kilogram vikten av 1 liter vatten). Muskler har alltså 15 % högre densitet än fettvävnad.

Musklers verkningsgrad har beräknats till någonstans mellan 14 och 27 % vilket kunnat uppmätas vid aktiviteter som cykling och rodd. Verkningsgraden är jämförbar med den hos en förbränningsmotor.


My Hero

För ungefär 2 år sedan så visade vågen 111 kg när jag ställde mig på den. Mina tankar då var givetvis "det här kan inte fortsätta så här". Jag har mer eller mindre alltid varit fysiskt aktiv, så jag visste att det var kosten som var problemet mer än träningen.
Det går alltid relativt fort att tappa vikt i början, så första 5-6 kg var ingen match alls, det enda jag gjorde var att sluta äta socker, och minskade även på snabba kolhydrater och transfetter. Vid ungefär 102 kg så tog det tvärstopp.
Det var då min räddare i nöden dök upp, Andreaz Engström, som är en känd träningsprofil idag. Andreaz som är min barndoms vän har koll som ingen annan när det gäller kost och träning. Han har hjälpt mig otroligt mycket, och jag kan säga att jag hade inte klarat av det så här bra utan honom.
Konsten att gå ner i vikt, ligger i att behålla muskelmassa så gott det går, och samtidigt förlora så stor andel fettmassa som möjligt, och det är det som jag & Andreaz har lyckats med i min vikt nedgång.
Jag har tappat över 20 kg, men har ändå styrkan i behåll, vilket är enormt viktigt för mig då jag tränar submission wrestling, och behöver så mycket styrka som möjligt.
Lite siffror:
2009-06-07
Vikt: 105 kg
Midjemått: 107 cm
Jeans strlk: 36 - 34
Tröj strlk: XL
2010-03-19

Vikt: 89,8 kg
Midjemått: 93 cm
Jeans strlk: 33-34
Tröj strlk: M-L

Vad är hälsa

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity").
Den svenska myndigheten Sidas (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) använder sig av WHO:s definition. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".
Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastningsocialt stöd och nätverkarbetssituationsjälvförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.
Hälsa

Vårens hetaste...

..träningstrender!

Träningsdjungeln är full av nya trender. 
Reporter Mirja Lundqvist har testat några av de hetaste nykomlingarna.

BUNGYPUMP
Foto: Magnus Jönsson

YOGA SWING
Foto: Magnus Jönsson

POWERPLATE
Foto: Magnus Jönsson


Vet inte om jag personligen skulle välja något av dessa men ska det vara någon så skulle Bungypump vara alternativet då jag gillar att gå/springa ute i naturen.
Swinga mig upp och ner, eller stå och skaka på en maskin vet jag dessvärre inte om jag skulle njuta av på samma sätt, men tydligen finns det de som gör det också.

Att motstå

Då jag driver en pizzeria i Gamla stan får jag ofta frågan:
- Hur jag motstår maten jag serverar.
Med handen på hjärtat, jag vet inte hur jag motstår den. Jag vet bara att jag ska äta mina kycklingfiléer, potatis, mini keso och massor med grönsaker. Finns inga andra alternativ, inga bort förklaringar, inga om och "men".
De gånger jag lyxar till det med en pizza blir det en hardcore hälsopizza bakad på fullkorn och toppad med mager ost. På diet är det väldigt sällsynt att jag sitter och trycker i mig en sådan, men annars kan det hända då o då.
Fullkornspizza och mager ost
Hälsopizza bakad på fullkornsmjöl, mager ost. Kcal ca. 800-900.


Det handlar om att veta vad man ska äta, och inte ha några som helst bortförklaringar.
Nu ska jag tillaga min middag ala kyckling, potato y queso.

Kalori intag vilodag

De dagar jag inte tränar så sänker jag givetvis mitt kalori intag. Eftersom att kolhydrater är en bra energi källa innan och efter träning så sänker jag energin från kolhydrater under en vilodag.
En vilodag kan se ut enligt följande:
Frukost: 2 ägg, 250g minikeso, 3g omega-3 (350 kcal)
Lunch: 400g kycklingfilé, 120g potatis, 125g minikeso, 15g majonäs (700 kcal)
Middag: 400g kycklingfilé, 120g potatis, 125g minikeso, 15g majonäs, 3g omega-3 (700 kcal)
Summa: 1750 kcal

240g potatis = 30-40 g kolhydrater


150 dagar kvar

Idag är det exakt 5 månader kvar till min 30-årsdag, och till skillnad från många andra så ser jag fram emot den.
Kanske låter lite som en bluff, men det är faktist sant.

För ungefär 2 år sedan lovade jag mig själv att ha mitt livs form på min 30-årsdag som alltså infaller 2010-08-12.
Nu har det gått ca 1½ år sen jag lovade mig själv detta. Det som har hänt på den tiden är mer än jag själv trodde
skulle hända. Jag vägde ca 110 kg då, och var verkligen inte i någon bra form för en 28 åring.

Idag är jag alltså 29½ år och väger 91.0 kg och är i bättre form än många 25 åringar, men jag är långt ifrån nöjd.

Jag hänger mig inte allt för mycket på vilkten, men jag tror jag behöver komma ner till ungefär 85.0 kg utan att tappa muskler för att få drömformen till min 30-årsdag.

Alltså 6 kg viktminskning på 5 månader. Så jag har verkligen gott om tid på mig.

Jag kommer att uppdatera med bilder på min form engång per vecka för att visa resultat.

Nu måste jag hoppa i säng.

Vitaminer på diet

Tänkte nämna lite vilka vitaminer jag kör på diet.

Eftersom att jag inte äter frukt under diet (för mycket kolhydrater), så måste jag ersätta bland annat c-vitaminer.
Berocca brustabletter är något jag kan rekommendera, som dessutom innehåller alla 8 b-vitaminer, c-vitamin, kalcium, magnesium och zink.
Dessutom är Berocca brus förbannat gott med apelsinsmak.
Berocca med apelsinsmak
Dessutom intar jag dagligen kalcium + D-vitamin tabletter och omega-3

Dagens intag samt träning

Idag har varit en extremt lång dag, och nu sitter jag här framför datorn och bloggar, vilket är ro givande.

Tänkte skriva upp dagen kost samt träning för Er som är nyfikna.

Frukost 10:00
2 stekta ägg (utan olja), 200g minikeso, paprika och gurka. (ca 400 kcal)

Lunch 14:00
400g kyckling filé, 120g grillad potatis, 150g minikeso, grönsaker, 4g omega-3. (600 kcal)

½ middag 19:00
200g kyckling filé, 120g grillad potatis, 100g minikeso, grönsaker, 4g omega-3 (4000 kcal)

21:00-22:00 Träning (Tungt benpass + mage)

½ middag 22:30
200g kyckling filé, 120g grillad potatis, 100g minikeso, grönsaker, 10g majonäs (400 kcal)

Totalt intag: ca 1800 kcal, 250g protein, 45g fett, 50g kolhydrater


Banta utan att svälta

De största misstagen som görs vid vikt minskning är att man svälter och går runt hungrig hela dagarna.
Väljer man bort rätt saker, och lägger till kost med låg kalori halt istället, så slipper man detta.
Exempel 1:
Kebab 100g = 20-30% fett, ca 350-450 kalorier
Kyckling filé 100g = 2-3% fett, ca 80-115 kalorier
Man kan alltså äta 500g kyckling med samma kalori mängd som i 100 g kebab.
Vad väljer du?
Exempel 2:
Ris/Pasta 100g = 250-350 kcal
Potatis 100g = 60-70 kcal
100g Ris/Pasta = 500g potatis
Det handlar alltså mer om ett val snarare än att svälta.

92.0 kg resp 102.0 kg


Back in business....

Efter ett väldigt långt uppehåll har jag beslutat för att börja blogga här på blogg.se igen....
Till Er nytta har jag väldigt mycket ny och bra information att komma med, gällande kost och träning.
Jag har uppnått fantastiska resultat på relativt kort tid personligen, och hoppas på att kunna hjälpa
andra människor där ute.
Jag har gått ner över 15 kg, minskat med ca 15 cm i midjemått, och trots detta ökat i styrka.
Ser fram emot att få dela med mig av min erfarenhet, och hoppas på att så många som möjligt tar del av den.
För att visa Er mitt resultat så ska jag lägga upp en före- och efterbild.

RSS 2.0